체코어/문법/주제별/수량표현

위키책, 위키책

숫자[+/-]

기수 (하나, 둘, 셋)[+/-]

 • 0 -- 10
nula
jeden, jedna, jedno
dva, dvě
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
 • 11 -- 19

-náct

(jeden)    jednáct
(dva)     dvanáct
(tři)     třináct
(čtyři)    čtrnáct
(pět)     patnáct
(šest)     šestnáct
(sedm)     sedmnáct
(osm)     osmnáct
(devět)    devatenáct


 • 20 -- 90

-cet -sát

(dva)     dvacet      2,3,4   + cet
(tři)     třicet
(čtyři)    čtyřicet
------------------------------
(pět)     padesát     5,6,7,8,9 + sát
(šest)     šedesát
(sedm)     sedmdesát
(osm)     osmdesát
(devět)    devadesát
 • 100 -- 900
sto
dvě stě
tři sta
čtyři sta
------------------------------
pět set
šest set
sedm set
osm set
devět set
 • 1000 -- 9000
tisíc
dva tisíce
tři ticíce
čtyři ticíce
------------------------------
pět tisíc
šest tisíc
sedm tisíc
osm tisíc
devět tisíc
milión
dva milióny
pět miliónů
miliarda
dvě miliardy
pět miliard
bilion (bilión)
dva biliony
pět bilionů


 • 숫자
(jeden, jedna, jedno) jednička
(dva, dvě)       dvojka
(tři)         trojka
(čtyři)        čtyřka, čtverka
(pět)         pětka
(šest)         šestka
(sedm)         sedma
(osm)         osma
(devět)        devíka
(deset)        desítka
(dvacet)        dvacítka


서수 (첫째, 둘째, 셋째)[+/-]

první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jednáctý
dvanáctý
třináctý
čtrnáctý
patnáctý
šestnáctý
sedmnáctý
osmnáctý
devatenácý
dvacátý
třicátý
čtyřicátý
padesátý
šedesátý
sedmdesátý
osmdesátý
devadesátý
stý
tisící


분수[+/-]

polovina
třetina
čtvrtina
pětina
šestina
sedmina
osmina
devítina
desetina
jedenáctina
dvanáctinašestnáctina
sedmnáctina
dvacetina

개수[+/-]

단위[+/-]