본문으로 이동

체코어/문법/참조문법/품사/대명사

위키책, 위키책
대명사

[+/-]

대명사의 종류

[+/-]

인칭대명사

[+/-]

(osobní zájmena) já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

소유대명사

[+/-]

(přivlastňovací zájmena = posesivní zájmena) můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich

지시대명사

[+/-]

(úkazovací zájmena = demonstrativa) ten, ta, to, ti, ty, ta

의문대명사

[+/-]

(tázací zájmena = interogativa) kdo, co, jaký, který, čí

관계대명사

[+/-]

(vztažná zájmena = relativní zájmena) kdo, co, jaký, který, čí, jenž, jejichž, jehož

비한정대명사

[+/-]

(neurčitá zájmena = indefinitiva) nějaký, něčí, čísi, cosi, jakýsi, kterýsi

부정대명사

[+/-]

(záporná zájmena = negativa) nikdo, nic, nikam, nikoho, nijaký, žadný