체코어/문법/참조문법/품사/대명사

위키책, 위키책
둘러보기로 이동 검색으로 이동

<< 체코어 < 참조문법 < 품사

명사 - 형용사 - 대명사 - 수사 - 동사 - 부사 - 전치사 - 접속사 - 소사 - 감탄사
대명사[+/-]

대명사의 종류[+/-]

인칭대명사[+/-]

(osobní zájmena) já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

소유대명사[+/-]

(přivlastňovací zájmena = posesivní zájmena) můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich

지시대명사[+/-]

(úkazovací zájmena = demonstrativa) ten, ta, to, ti, ty, ta

의문대명사[+/-]

(tázací zájmena = interogativa) kdo, co, jaký, který, čí

관계대명사[+/-]

(vztažná zájmena = relativní zájmena) kdo, co, jaký, který, čí, jenž, jejichž, jehož

비한정대명사[+/-]

(neurčitá zájmena = indefinitiva) nějaký, něčí, čísi, cosi, jakýsi, kterýsi

부정대명사[+/-]

(záporná zájmena = negativa) nikdo, nic, nikam, nikoho, nijaký, žadný