체코어/문법/참조문법/품사/소사/목록

위키책, 위키책

소사 철자순 목록[+/-]

 • ahoj (citosl.)
 • ano (část.)
 • anti (část.)
 • asi (část. modál.)
 • ať (část.)
 • aťsi (část.)ať
 • ba (část.)
 • baže (část. přitak.)
 • bohužel (část. modál.) = želbohu, žel
 • brutto (příd. neskl.)
 • buďsi (část. přitak.)
 • bůhsámví (část. modál.) = bůhví', bůhsuď
 • bůhví (část. modál.) = bůhsámví, bůhsuď
 • ca = cirka
 • čertví (část. modál.)
 • cirka (přísl.)
 • co (část.)
 • cožpak (část.)copak
 • gala (příd. neskl.)
 • hajdy (citosl.)
 • hele (citosl.) = heleď
 • heleď (citosl.) = hele
 • hop (citosl.) =hopla
 • hurá (citosl.)
 • jen (část.)
 • jenom (přísl.) = jen
 • jo (část.)jó
 • kdoví (část. modál.) =kdožví
 • kdožví (část. modál.)
 • kéž (část. přací) = ať
 • leda (přísl.)
 • li (sp. podř.)
 • natož (přísl.) =natožpak
 • nazdar (citosl.)
 • ne (část.)
 • nechť (část.)
 • nejen (přísl.)
 • netto (příd. neskl.)
 • no (část.)
 • nu (část. navaz) = no
 • nuž (část.) = nuže
 • nuže (část.) = nuž
 • ovšemže (část.) = ovšem
 • pozor
 • prý (část. modál.)
 • sbohem (citosl.)
 • sic (přísl.) = sice
 • tož (část. navaz)
 • viď (citosl.) = viďte
 • viďte (citosl.) = viď
 • žel (část. modál.) = želbohu

이 자료는 체코 국가 말뭉치 (Český národní korpus) 중 SYN2000 말뭉치를 이용하여 만들어진 것이다.