체코어/참고자료

위키책, 위키책

참고자료[+/-]

교재[+/-]

Communicative Czech[+/-]

Čeština pro pokročilé[+/-]

 • Helena Confortiová, Milada Turzíková (2003). Čeština pro pokročilé. UK-NK. ISBN 80-7184-859-X.

Čeština pro středně a více pokročilé[+/-]

 • Jana Bischofová, Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Jitka Kramářová (2004). Čeština pro středně a více pokročilé. UK-NK. ISBN 80-7184-921-9.
 • Jana Bischofová, Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Jitka Kramářová (2004). Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé. UK-NK. ISBN 80-7184-922-7.

Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí[+/-]

 • Helena Confrontiová, Jitka Cvejnová, Milada Čadská (2004). Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí [I]. UK-NK. ISBN 80-246-0530-9.
 • Helena Confrontiová, Jitka Cvejnová, Milada Čadská (2003). Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí [II]. UK-NK. ISBN 80-246-0560-0.
 • Helena Confrontiová, Jitka Cvejnová, Milada Čadská (2002). Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí [III]. UK-NK. ISBN 80-246-0634-8.

Čeština pro cizince[+/-]

 • Milada Turzíková (2002). Čeština pro cizince - Nástavbový kurz (Cvičebnice - čast I). UK-NK. ISBN 80-7184-460-8.
 • Milada Čadská (1997). Čeština pro cizince - Nástavbový kurz (Cvičebnice - část II) pro pokročilé. UK-NK. ISBN 80-7184-523-X
 • Miloslava Šimková (2003). Ještě čeština pro cizince: Doplňkový materiál k učebnici Čeština pro cizince UK-NK. ISBN 80-246-0125-7.

회화[+/-]

 • Ana Adamovičová (2005). Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. UK. ISBN 80-246-1059-0

읽기[+/-]

 • Milena Vonková (2000). Kdo se směje, rozumí. UK-NK. ISBN 80-246-0045-5.
 • Jitka Cvejnová (2005). Co chcete vědět o České republice: Učebinice reálií. UK-NK. ISBN 80-246-0255-5.
 • Milena Vonková (2004). Fejetony, esej, komentáře k životnímu stylu v České republice 90 let: Textová příručka pro velmi pokračilé, Doplňkový učební materiál. UK-NK. ISBN 80-246-0555-4.
 • Alena Trnková (ed.) (1994). Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty [I]. Ústavbohemistických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Alena Trnková (ed.) (2004). Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty [II]. Ústavbohemistických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
 • - UK-NK : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum (프라하 카렐 대학교 - 카롤니눔 출판부)

문법[+/-]

 • Helena Confortiová (2005). Česká deklinace a konjugace pro cizince (Tabulky a příklady). UK-NK. ISBN 80-246-1006-X.
 • Hana Vinopalová (2001). Základní mluvnice češtiny pro zahraniční studenty. UK-NK. ISBN 80-7184-762-3
 • Vlastimil Styblík, Marie, Čechová, Přemysl Hauser, Eva Hošnová (2004). Základní mluvnice českého jazyka. ISBN 80-7235-018-8

사전[+/-]

 • 박미영 (2004). 체코-한국어 사전. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-244-0852-X. Vydavatelství UP (체코어, 대학 출판부)
 • Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová (1997). Slovesa pro praxi: Valeční slovník nejčastějších českých sloves. Academia: Praha. ISBN 80-200-0618-4.
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky (2005). Slovník spisovné češtiny. Academia: Praha. ISBN 80-200-1347-4.
 • Aleš Klégr, Petra Key, Norah Hronková (2005). Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso. UK-NK. ISBN 80-246-1106-6.

링크[+/-]