체코어/문법/참조문법/품사/접속사/목록

위키책, 위키책
둘러보기로 이동 검색으로 이동

a
aby
aby (3인칭)
abych (인칭: já)
abychom (인칭: my)
abys (인칭: ty)
abyste (인칭: vy)
(=> ačkoli, třebaže, i když)
ačkoli (= ačkoliv)
ačkoliv
ale (=> a, avšak, nýbrz, jenže)
alias
aneb (=> nebo, či)
anebo (= nebo)
ani
aniž
avšak (=> ale)
(=> aby)
(예: 2 až 3)
(예: přijde, až to dodělá)
buď (예: buď ... anebo ...)
buďto
byť
co (=když: poté/od té doby, co)
coby
či
čili
dokud
et (라틴어)
i
jak
jakmile (=> sotvže)
jako
jakoby
jakož
jakožto
jednak
jelikož (=> protože, poněvdž, neboť)
jenomže
jenže (=> ale, avšak)
jestli (=> jestliže, pokud, -li, kdyby)
jestliže
ježto (=> protože, poněvadž, jelikož, neboť)
kdežto (=> zatímco)
kdyby
kdyby (3인칭)
kdybych (인칭:já)
kdybychom (인칭:my)
kdybys (인칭:ty)
kdybyste (인칭:vy)
kdykoliv (인칭:vy)
když (=> jestliže, že, kdyby, přestože, třebaže, protože)
krát (수학연산: 2 krát 3)
ledaže (=> když ne, pokud ne)
leč (문어: leč by...)
neb
nebo (=> anebo, či)
neboli
neboť (=> protože)
než
nežli
nicméně
nýbrž (=> ale, avšak)
ovšem (반대표현: avšak, však)
pakliže (=> že, jestliže)
pokud (=> dokud, jestliže)
poněvadž (=> jelikož, protže, neboť)
proto (예: a proto; ale proto,...)
protože (=> proto, poněvadž, neboť, jelikož)
přestože (=> avšak)
přičemž
seč (예: seč mu síly stačí)
šak
tak
takže
tudíž
třebaže (=> přestože)
však
vždyť
zato (=> avšak)
zatímco
zda
zdali
že
žes (인칭: ty)